chapter04.jpg
OtvorenoRadna mjestaRok prijave
9. 1. 2018.
 1. Glavni knjigovođa, 1 izvršitelj u Odsjeku za knjigovodstvo, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Zagreb.
 2. Administrativni tajnik, 1 izvršitelj u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Zagreb.
 3. Suradnik konzervatora-restauratora, 1 izvršitelj u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba II, rad na određeno vrijeme od najduže godinu dana s punim radnim vremenom, mjesto rada Dubrovnik.
 4. Konzervator-restaurator, 1 izvršitelj u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba II, rad na određeno vrijeme od najduže godinu dana s punim radnim vremenom, mjesto rada Dubrovnik.

Tekst natječaja

22. 1. 2018.
29. 11. 2017.

1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE – FINANCIJSKO PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE - 1 izvršitelj (m/ž) u Financijsko-računovodstvenom odjelu, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb.

2. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Rijeka, Služba za odjele izvan Zagreba I, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Rijeka.

Tekst natječaja

7. 12. 2017.
21. 11. 2017.

1. SURADNIK KONZERVATORA ARHEOLOGA - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za podvodnu arheologiju, Služba za arheološku baštinu - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju do 31.08.2019. godine, mjesto rada Zagreb

2. KONZERVATOR ARHEOLOG - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za podvodnu arheologiju, Služba za arheološku baštinu - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju do 31.08.2019. godine, mjesto rada Zagreb

3. SURADNIK KONZERVATORA - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju pokretne baštine, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci – mjesto rada Zagreb

Tekst natječaja

30. 11. 2017.
26. 10. 2017.
 1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ŠKOLOVANJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I MEĐUNARODNU SURADNJU - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju, Ured ravnatelja - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb
 2. KONZERVATOR KEMIČAR - 1 izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju, Zajednička stručna služba - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb
 3. KONZERVATOR POVJESNIČAR UMJETNOSTI - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju pokretne baštine, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb 
 4. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova - rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb 
 5. KONZERVATOR-RESTAURATOR - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba II - rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Dubrovnik 

Tekst natječaja

8. 11. 2017.
10. 8. 2017.
 1. Suradnik za kadrovske poslove (VŠS), Odsjek za kadrovske poslove, rad na neodređeno vrijeme, mjesto rada Zagreb,
 2. Suradnik za tehničke poslove (SSS), Odsjek za tehničke poslove, rad na određeno vrijeme, mjesto rada Zagreb,
 3. Suradnik konzervatora-restauratora (VSS), Restauratorski odjel Zadar, rad na neodređeno vrijeme, mjesto rada Zadar,
 4. Suradnik konzervatora-restauratora (VSS), Odjel za restauriranje arheoloških nalaza, rad na određeno vrijeme, mjesto rada Juršići,
 5. Suradnik konzervatora arhitekta (VSS), Odjel za graditeljsko naslijeđe, rad na neodređeno vrijeme, mjesto rada Zagreb,
 6. Stručni suradnik za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju (VSS), Odsjek za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju, rad na određeno vrijeme za potrebe provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, mjesto rada Zagreb.

Tekst natječaja

21. 8. 2017.
12. 7. 2017.
 1. Stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na određeno vrijeme, mjesto rada Zagreb
 2. Restaurator tehničar, Restauratorski odjel Split, rad na određeno vrijeme
 3. Konzervator-restaurator, Odsjek za papir i kožu, rad na određeno vrijeme, mjesto rada Zagreb
Tekst natječaja
20. 7. 2017.
7. 4. 2017.
 1. dostavljač, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, mjesto rada Zagreb
 2. konzervator-restaurator, Restauratorski odjel Dubrovnik

Tekst natječaja

15. 4. 2017.
29. 3. 2017.
 1. Restaurator tehničar, Odjel za drvenu polikromiranu skulpturu, mjesto rada Zagreb
 2. Suradnik konzervatora arhitekta, Odjel za integralni pristup graditeljskom nasljeđu, mjesto rada Zagreb
 3. Likvidator, Financijsko-računovodstveni odjel, mjesto rada Zagreb
 4. Suradnik konzervatora fotografa, Fotolaboratorij, mjesto rada Zagreb

Tekst natječaja

6. 4. 2017.
24. 3. 2017.
 1. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda

Tekst natječaja

8. 4. 2017.
8. 2. 2017.
 1. Suradnik konzervatora povjesničara umjetnosti, Odsjek za konzervatorsko-restauratorska istraživanja i dokumentiranje nepokretne baštine, mjesto rada Rijeka,
 2. Konzervator-restaurator, Odsjek za zidno slikarstvo, mozaik i štuko, mjesto rada Split.

Tekst natječaja

16. 2. 2017.
17. 1. 2017.

Konzervator-restaurator, mjesto rada: Dubrovnik

Tekst natječaja

26. 1. 2017.
21. 12. 2016.
 1. Likvidator, Odsjek financijske operative, Financijsko-računovodstveni odjel, mjesto rada Zagreb
 2. Dostavljač, Pisarnica, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, mjesto rada Zagreb

Tekst natječaja

29. 12. 2016.
9. 11. 2016.

Konzervator-restaurator, Odsjek za papir, mjesto rada Dubrovnik

Tekst natječaja

17. 11. 2016.
26. 10. 2016.
 1. Suradnik konzervatora-restauratora (2 izvršitelja), Odjel za kamenu plastiku, mjesto rada Zagreb; Odjel za zidno slikarstvo i mozaik, mjesto rada Rijeka
 2. Restaurator-tehničar (2 izvršitelja), Restauratorski odjel Osijek, mjesto rada Osijek; Odjel za štuko, mjesto rada Zagreb
 3. Konzervator arheolog, Odjel za kopnenu arheologiju, mjesto rada Zagreb
 4. Tekst natječaja

4. 11. 2016.
19. 10. 2016.
 1. Konzervator-restaurator, mjesto rada Dubrovnik
 2. Restaurator-tehničar, mjesto rada Osijek
 3. Tekst natječaja

27. 10. 2016.
3. 8. 2016.

Referent za kadrovske poslove

Tekst natječaja

11. 8. 2016.
31. 5. 2016.

Radno mjesto: ravnatelj Hrvatskoga restauratorskog zavoda

Tekst natječaja
16. 6. 2016.
31. 05. 2016.
 1. Stručni suradnik za računovodstvene poslove - za financijsko-računovodstvene poslove, mjesto rada Zagreb
 2. Stručni suradnik za računovodstvene poslove - financijska kontrola i likvidatura dokumenata, mjesto rada Zagreb
Tekst natječaja
16. 06. 2016.
16. 12. 2015.
 1. Stručni suradnik za računovodstvene poslove - za financijsko-računovodstvene poslove, mjesto rada Zagreb
 2. Stručni suradnik za računovodstvene poslove - financijska kontrola i likvidatura dokumenata, mjesto rada Zagreb
Tekst natječaja
24. 12. 2015.
25. 11. 2015.

Stručni suradnik za računovodstvene poslove – za obračun plaća i drugih osobnih primanja, mjesto rada Zagreb

Tekst natječaja

3. 12. 2015.
7. 10. 2015.

Radno mjesto konzervator-restaurator, mjesto rada Dubrovnik

Tekst natječaja
15. 10. 2015.
16. 9. 2015.

Konzervator kemičar, mjesto rada Zagreb

Tekst natječaja

24. 9. 2015.
9. 9. 2015.

Suradnik konzervatora-restauratora - jedan izvršitelj, mjesto rada Zadar

Tekst natječaja

17. 9. 2015.
3. 6. 2015.
 1. Referent za pomoćne poslove - jedan izvršitelj, mjesto rada Rijeka
 2. Dostavljač - jedan izvršitelj, rad na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada Zagreb

Tekst nazječaja

Natječaj je djelomice poništen: tekst poništenja.

11. 6. 2015.
13. 5. 2015.
 1. Konzervator-restaurator (dva izvršitelja)
 2. Suradnik konzervatora povjesničara umjetnosti (dva izvršitelja)
 3. Domar (jedan izvršitelj)

Tekst natječaja

21. 5. 2015.
18. 2. 2015.
 1. Suradnik konzervatora građevinara, Zagreb (jedan izvršitelj)

Tekst natječaja

10. 3. 2015.
21. 1. 2015.
 1. Suradnik konzervatora arhitekta, Zagreb (jedan izvršitelj)

Tekst natječaja

10. 2. 2015.
29. 8. 2014.
 1. Suradnik konzervatora dokumentarista, Zagreb (1 izvršitelj)

Tekst natječaja

6. 9. 2014.
15. 1. 2014.
 1. Restaurator tehničar, Split (3 izvršitelja)
 2. Konzervator-restaurator, Split (5 izvršitelja);  Zagreb (1 izvršitelj)
 3. Glavni knjigovođa, Zagreb
 4. Konzervator dokumentarist, Zagreb

Tekst natječaja

Poništenje dijela natječaja

23. 1. 2014.
12. 7. 2013.
 1. Konzervator kemičar u Prirodoslovnom laboratoriju, Zagreb
 2. Spremačica u Odsjeku za opće-tehničke poslove, Zagreb

Tekst natječaja

26. 7. 2013.
24. 5. 2013.
 1. Konzervator-tehničar arhitekt u Odjelu za integralni pristup graditeljskom nasljeđu, Zagreb
 2. Suradnik konzervatora-dokumentarista u Restauratorskom odjelu Split
 3. Konzervator arheologa u Odjelu za kopnenu arheologiju, Zagreb.

Tekst natječaja

1. 6. 2013.
22. 3. 2013.
 1. Suradnik konzervatora-restauratora u Odjelu za kamenu plastiku, Zagreb
 2. Konzervator-restaurator u Odjelu za zidno slikarstvo i mozaik, Zagreb
 3. Viši konzervator-restaurator u Odjelu za drvenu polikromiranu skulpturu, Zagreb
 4. Fotograf tehničar u Informacijsko dokumentacijskom odjelu, Zagreb
 5. Suradnik konzervatora arheologa u Odjelu za kopnenu arheologiju, Juršići.

Tekst natječaja

1. 3. 2013.
Go to top