chapter08.jpg

Namještaj


Barokna komoda iz Sorkočevićeva ljetnikovca

komoda_blog

Vrijedan primjerak barokne komode iz Sorkočevićeva ljetnikovca na Lapadu obnovljen je u Radionici za namještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda. Masivna komoda lomljenog pročelja s tri ladice, ukrašena intarzijama figuralnih i vegetabilnih ornamenata pripada tipološkom obrascu karakterističnom za sjevernu Italiju potkraj 17. i na početku 18. stoljeća.

Go to top