chapter05.jpg

Slikarstvo


poganac_blog

U okviru opsežnog programa konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovi ikonostasa Jovana Četirevića Grabovana u crkvi Sv. velikomučenika Georgija u Velikom Pogancu, u prosincu 2013. godine na ikonostas su vraćene dvije ikone nakon konzervatorsko-restauratorskih radova provedenih u Odjelu za štafelajno slikarstvo Hrvatskoga restauratorskog zavoda.


tizian_blog

Sliku »Sv. Marija Magdalena, Sv. Vlaho, arkanđeo Rafael s Tobijom i donator« Tiziano Vecellio naslikao je oko 1550. godine. Nakon više popravaka i jednog atentata u 19. i 20. stoljeću, vrijedno platno temeljito je obnovljeno u zagebačkoj radionici Hrvatskog restauratorskog zavoda između 2001. i 2006. godine, a potom ponovno izloženo u dubrovačkome Dominikanskom samostanu.


Poliptih Paola Veronesea u Vrboskoj na Hvaru

veronese_blog

Iz jednog od najbogatijih slikarskih fundusa u Dalmaciji koji se čuva u crkvi Sv. Lovrinca u Vrboskoj na Hvaru, slike Paola Veronesea iz 16. st. s poliptiha glavnog oltara restaurirane su u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Složeni višegodišnji konzervatorsko-restauratorski postupak obuhvatio je osam slika na drvu i platnu koje su izvorno stajale na poliptihu te drveno pozlaćeno svetohranište za koje se smatra da pripada cjelini poliptiha.


ferrari_blog

Obnova ciklusa od šest slika s prizorima iz životopisa salonitanskog mučenika Sv. Dujma iz splitske katedrale autora Pietra Ferrarija iz 17. st. bliži se kraju. Zbog visokog stupnja oštećenosti slike na platnu velikih dimenzija predmetom su složenih konzervatorsko-restauratorskih postupaka koji se provode u Hrvatskom restauratorskom zavodu od 1998. godine.


Lanfranco i Scrivelli – dva Giovannija župne crkve u Lastovu

lanfranco_blog

Konzervatorska istraživanja rasvijetlila su pitanja autorstva šest slika poliptiha s glavnog oltara župne crkve Sv. Kuzme i Damjana u Lastovu – četiri od njih atribuirane su Giovanniju Lanfrancu, a dvije Giovanniju Scrivelliju. Slike su potom restaurirane u Hrvatskom restauratorskom zavodu gdje su sanirana oštećenja, nestabilni dijelovi su konsolidirani, a intervencije iz prijašnjih restauratorskih zahvata su uklonjene, čime je slikama vraćen sjaj blizak izvornom izgledu.


pontalti_blog

Konzervatorsko-restauratorskim zahvatima na slici i ukrasnom okviru oživljen je izvorni izgled portreta hvarskog biskupa Joakima Marije Pontaltija iz Biskupskog muzeja u Hvaru, djela nepoznatog venecijanskog slikara iz druge polovice 18. stoljeća. Stanje umjetnine bilo je znatno ugroženo deformacijom platna te osipanjem slikanog sloja.

Go to top