chapter02.jpg

Zidno slikarstvo i mozaik


U okviru međunarodnog multidisciplinarnog istraživačkog projekta HEROMAT - Protection of cultural heritage objects with multifunctional advanced materials, čiji je cilj poboljšanje fizičkog stanja nepokretnih spomenika kulture i njihove otpornosti na propadanje, Zavod za gradbeništvo Slovenije predložio je učvršćivač zidnih oslika na osnovi topljivih kalcijevih spojeva. U odnosu na ostale primijenjene učvršćivače, novi konsolidant pokazuje najbolje rezultate pri dubini penetracije u degradirani materijal, bez efekta bijeljenja na površini zidne slike. Testna ispitivanja provedena su na zidnim slikama u crkvi sv. Vincenta u Svetvičentu te u crkvi Marijina navještena u Ljubljani.


franjevci_oslik_blog

U predvorju refektorija Franjevačkog samostana Male Braće u Dubrovniku, prilikom popravka napukline u zidu, otkriven je fragment freske s prikazom Bogorodice s djetetom i arkanđela Gabrijela. Članak donosi opis tehnoloških i ikonografskih specifičnosti oslika te njegova specifična smještaja unutar samostana. Bizantska fresco tehnika i napredna upotreba pojedinih pigmenata, te voska kao zaštite, daju naslutiti da se radi o primjeru vrhunske izvedbe.


ivanic_miljanski_blog

Hrvatski restauratorski zavod predstavlja interaktivnu prezentaciju obnove zidnih slika u unutrašnjosti kasnogotičke kapele Sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom. Istraživanja i sustavni radovi na otkrivanju i zaštiti zidnih slika, koje su bile prekrivene višeslojnim naknadnim vapnenim premazima te reintegraciji slikanog sloja, odvijali su se u razdoblju od 2009. do 2011. godine, a proveo ih je Odjel za zidno slikarstvo i mozaik HRZ-a.


zadar_svmarija_blog

U zvoniku crkve Sv. Marije u Zadru očuvani su fragmenti zidnih slika iz prve četvrtine 12. stoljeća. Riječ je o iznimnom spomeniku romaničke umjetnosti, otkrivenom prilikom konzervatorsko-restauratorskih radova koji su uslijedili nakon što je crkva stradala u Drugom svjetskom ratu.


strigova_blog

Sanacija iluzionističkih zidnih slika Ivana Krstitelja Rangera u trolisnom svetištu barokne pavlinske crkve Sv. Jeronima u Štrigovi provodi se od 2000. godine. Nakon što je stanje zidova dokumentirano te su obavljeni preventivni zaštitni zahvati, izvedena je drenaža zidova, a potom je počela obnova Rangerovih kompozicija na svodu, apsidama i trijumfalnome luku.


slum_blog

Zidni oslik svetišta crkve Sv. Mateja u Slumu iz 16. stoljeća s prikazima starozavjetnih proroka i crkvenih velikodostojnika, alegorija i kristološkog ciklusa bio je skriven preslikom te zbog dugotrajne izloženosti vlazi i statičkih pomaka prekriven mrljama i ispresijecan sitnim pukotinama. Višegodišnjim konzervatorsko-restauratorskim postupcima otklonjen je dotok vlage u građevinu, provedene su mjere zaštite od daljnjeg propadanja na žbukanim slojevima i slikanom sloju, koji je naposljetku reintegriran u svrhu čitljivosti izvorne kompozicije.

Iz medija

Trečentistička kocka pred Kneževim dvorom

Slobodna Dalmacija, 1. 6. 2014. PDF

Otvoreni dan restauratorskog zavoda

Slobodna Dalmacija, 24. 5. 2014. PDF

Iskapanja na nalazištu Sipćina u 2018. godini

Općina Križ, 23. 5. 2018. Poveznica

Grad Zadar ugostio projekt »VirtualArch«

Zadarski list, 21. 5. 2014. PDF

Vrata ne smiju iz katedrale

Glas koncila, 20. 5. 2014. PDF

Grad Dubrovnik preuzeo ljetnikovac Bunić-Kaboga

Slobodna Dalmacija, 19. 5. 2014. PDF

Očuvana gradska baština

Varaždinske vijesti, 15. 5. 2014. PDF

Go to top