chapter05.jpg

claustra

Na natječaju fonda Europske unije Instrument pretpristupne pomoći (IPA) za prekograničnu suradnju Slovenija – Hrvatska u prosincu 2013. godine odobren je projekt „Claustra – Kameni branici Rimskog Carstva“ kojem je cilj revitalizacija povijesnog rimskog limesa Claustra Alpium Iuliarum na području Hrvatske i Slovenije. Voditelj projekta je Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom, Narodnim muzejom Slovenije, Institutom Ivan Michler iz Ljubljane, Udrugom Žmergo iz Matulja i Primorsko-goranskom županijom. Projekt vrijedan 604.200,48 eura trajat će 15 mjeseci, od potpisivanja ugovora u ožujku 2014. godine.

ewaglos_m

EwaGlos (European Illustrated Glossary for Conservation Terms of Wall Painting and Architectonic Surfaces) naziv je međunarodnog projekta koji uključuje izradu višejezičnog ilustriranog pojmovnog rječnika iz područja konzerviranja-restauriranja zidnih slika i arhitektonskih površina. Pored definiranja temeljne terminologije toga područja, rječnik će sadržavati poglavlja o materijalima, umjetnicima i tehnikama, stanju spomenika i fenomenu njegova starenja i oštećivanja te metodama konzerviranja-restauriranja. Uključivanjem Hrvatskoga restauratorskog zavoda u projekt, kao jednoga od dvanaest partnera, čitava građa rječnika bit će predstavljena i na hrvatskom jeziku. Ovaj dvogodišnji projekt koji je započeo u listopadu 2013. godine, dobio je potporu Programa Europske unije Kultura 2007-2013. Ugovorena vrijednost projekta iznosi 398.040,00 eura, pri čemu Europska unija sudjeluje s polovicom iznosa, dok ostatak sredstava osiguravaju partneri projekta.

Go to top