chapter04.jpg

Impresum

Portal, godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda

Nakladnik:
Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, Nike Grškovića 23

Za nakladnika:
dr. sc. Tajana Pleše, v. d. ravnatelja

Urednice:
Krasanka Majer Jurišić
Ana Azinović Bebek

Uredništvo i uredničko vijeće

Profil časopisa Portal i etička načela

Upute autorima članaka

Kontakt

Učestalost objavljivanja:
godišnje

Datum postavljanja prvog broja Portala na mrežu: 20. 4. 2012.

Datum posljednje promjene sadržaja na mreži: 29. 12. 2016.

Mjesto objavljivanja:
Zagreb

ISSN 1847-9464
(Tiskano izdanje)
ISSN 1848-6681
(Online izdanje)

Časopis je referiran u:

  • Scopus
  • ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
  • ESCI – Emerging Sources Citation Index
  • HRČAK – portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

ESCI

ESCI

Go to top