chapter09.jpg

Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Kaštel Štafiliću primjer je spoja tradicijskih elemenata i baroknih stilskih oblika. Svoj današnji oblik dobila je 1765. godine, a protomajstor je bio Ignacije Macanović Raguseo iz Trogira. Kapela sa sakristijom dozidana je deset godina kasnije.

 

Istraživanje baštine kiparske obitelji Straub provedeno je u sklopu međunarodnog projekta Tragom umjetnosti obitelji Straub. Uz Hrvatski restauratorski zavod, koji je bio voditelj projekta, u njegovoj su provedbi sudjelovali i Bavarski državni zavod za zaštitu spomenika, Javni zavod Republike Slovenije za zaštitu kulturne baštine te Sveučilišta u Ljubljani i Grazu, uz pridružene istraživače iz drugih baštinskih, vjerskih, znanstvenih i edukativnih ustanova. Projekt je sufinancirala Europska komisija programom Kreativna Europa.

 

Unutar zidina grada Korčule, sazdanog od kamena vađenog u obližnjim petralima, a stvaranog stoljećima graditeljskim znanjem i kamenoklesarskom vještinom brojnih majstora, smjestila se katedrala sv. Marka na kojoj „…je radilo nekoliko klesarskih generacija i svaka je ostavila znakove svojega vremena. Prve generacije dale su joj u početku XV. stoljeća, kad još bijahu žive romaničke tradicije, romaničku čvrstoću i stabilnost u konstrukciji, druga generacija sredinom XV. stoljeća okitila ju je kamenim dekorom koji je pri podanku zgrade čvrst i matematički proračunan, a pri vrhu kićen i slobodan.

 

U desetom broju časopisa Portal, godišnjoj znanstveno-stručnoj publikaciji Hrvatskoga restauratorskog zavoda, okupljeno je dvanaest znanstvenih i stručnih tekstova posvećenih temama iz zaštite kulturne baštine. Pet je izvornih znanstvenih radova, tri prethodna priopćenja, jedan pregledni te tri stručna rada.

Go to top