chapter02.jpg

Claustra Alpium Iuliarum (CAI) je kasnoantički unutarnji obrambeni sustav, koji je štitio Rimsko carstvo od prodora neprijatelja u središte rimskog imperija. Arheološki ostaci sustava pružaju se u intervalima od Rijeke u Hrvatskoj do Posočja u Sloveniji, a položaj obrambenih zidova ukazuje na svrhovito korištenje prirodnih obilježja nemirnog krajolika. Claustra predstavlja izniman primjer integracije arhitekture s prirodnim okolišem, te je takav i doživljaj posjetitelja. Arheološki ostaci se uglavnom nalaze u područjima prekrivenim šumom, koja često spadaju u područja zaštićena propisima s područja zaštite prirode ili šumarstva. Dionici te baštine su iznimno raspršeni, a ostaci arhitekture nisu zadovoljavajuće konzervirani, prezentirani ni dostupni, pa je nužno povećati njihovu prepoznatljivost kao zajedničke destinacije kulturnog i zelenog turizma. Projekt obuhvaća skup aktivnosti za razvoj turističkog proizvoda CLAUSTRA. Uključuje pripremu smjernica za razvoj i nacrt promocije, oblikovanje kulturno-turističke rute i povezanih itinerera, sustavnu promociju proizvoda (uključujući i mobilnu aplikaciju) te razvoj i izvedbu bogatog programa za posjetitelje (prekogranični javni događaji, iskustvena vodstva). Za razvoj cjelovitog proizvoda i stabilno upravljanje kulturno-turističkom rutom, pristupom odozdo prema gore, uspostaviti će se prekogranični konzorcij CLAUSTRA koji će združiti sve važne dionike i povezati lokalne gospodarske subjekte. Drugi skup aktivnosti projekta namijenjen je povećanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA. To će se postići preko aktivne zaštite i obogaćene prezentacije arheoloških ostataka te provedbom mjera za povećanje fizičke i informacijske dostupnosti, uključujući i postavljanje tri didaktičke točke. Pomoći ćemo uspješnijem turističkom razvoju programskog područja i stvoriti jednu od najprivlačnijih destinacija u ovom dijelu Europe, koja će se moći mjeriti sa srodnim destinacijama u inozemstvu, poput Hadrijanovog zida u Engleskoj ili njemačkog limesa.

eu reg razvoj

Integrirani razvojni program „Putevima prošlosti“ Dubrovačko-neretvanske županije temelji se na obnovi kulturne baštine s ciljem stvaranja integralne kulturno-turističke destinacije koja uključuje ruralna i udaljena područja, povezana u jedinstveni turistički proizvod. Projekt obuhvaća obnovu i prenamjenu četiriju vrijednih kulturnih lokacija na otoku Korčuli, Mljetu i Dubrovačkom primorju te izradu digitalne aplikacije za posjetitelje.

Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska je županija, a provedbu koordinira Regionalna razvojna agencija DUNEA. Projekt je vrijedan 32,6 milijuna kuna, od kojih se 85% bespovratno financira iz fondova EU (Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020), a započeo je 1. siječnja ove godine i trajat će do 1. siječnja 2020. Službeni naziv projekta je „Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija“, no zbog jednostavnije komunikacije u javnosti odabrano je novo ime - „Putevima prošlosti“.

Hrvatski restauratorski zavod započeo je s provedbom međunarodnog projekta Tragom umjetnosti obitelji Straub (Tracing the Art of the Straub Family) koji Europska komisija financira kroz program Kreativna Europa za potporu europskim projektima suradnje na području kulture.

Uz Hrvatski restauratorski zavod kao vodećeg partnera, u projektu sudjeluju Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege iz Münchena, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije te Sveučilišta u Ljubljani i Grazu.

Projekt Tragom umjetnosti obitelji Straub usmjeren je istraživanju i promociji rada i djela članova kiparske obitelji Straub koji su tijekom 18. stoljeća djelovali na području današnje Njemačke, Austrije, Slovenije i Hrvatske, ostavivši u naslijeđe kulturnu i sakralnu baštinu, osobito oltare i propovjedaonice, velike umjetničke vrijednosti.

claustra

Na natječaju fonda Europske unije Instrument pretpristupne pomoći (IPA) za prekograničnu suradnju Slovenija – Hrvatska u prosincu 2013. godine odobren je projekt „Claustra – Kameni branici Rimskog Carstva“ kojem je cilj revitalizacija povijesnog rimskog limesa Claustra Alpium Iuliarum na području Hrvatske i Slovenije. Voditelj projekta je Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom, Narodnim muzejom Slovenije, Institutom Ivan Michler iz Ljubljane, Udrugom Žmergo iz Matulja i Primorsko-goranskom županijom. Projekt vrijedan 604.200,48 eura trajat će 15 mjeseci, od potpisivanja ugovora u ožujku 2014. godine.

ewaglos_m

EwaGlos (European Illustrated Glossary for Conservation Terms of Wall Painting and Architectonic Surfaces) naziv je međunarodnog projekta koji uključuje izradu višejezičnog ilustriranog pojmovnog rječnika iz područja konzerviranja-restauriranja zidnih slika i arhitektonskih površina. Pored definiranja temeljne terminologije toga područja, rječnik će sadržavati poglavlja o materijalima, umjetnicima i tehnikama, stanju spomenika i fenomenu njegova starenja i oštećivanja te metodama konzerviranja-restauriranja. Uključivanjem Hrvatskoga restauratorskog zavoda u projekt, kao jednoga od dvanaest partnera, čitava građa rječnika bit će predstavljena i na hrvatskom jeziku. Ovaj dvogodišnji projekt koji je započeo u listopadu 2013. godine, dobio je potporu Programa Europske unije Kultura 2007-2013. Ugovorena vrijednost projekta iznosi 398.040,00 eura, pri čemu Europska unija sudjeluje s polovicom iznosa, dok ostatak sredstava osiguravaju partneri projekta.

Go to top