chapter02.jpg

Riječ je o integriranom razvojnom programu utemeljenome na obnovi kulturne baštine, koji ima za cilj stvaranje integralne kulturno-turističke destinacije koja uključuje pojedina ruralna i udaljena područja županije, povezana u jedinstveni turistički proizvod. Od ukupne vrijednosti projekta čak 85 posto čine bespovratna europska sredstva, u iznosu od 27,7 milijuna kuna, koja su osigurana iz operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Uz Dubrovačko-neretvansku županiju i Regionalnu razvojnu agenciju DUNEA-u, u projektu sudjeluje još deset partnera. Svaki od projektnih partnera zadužen je za svoju komponentu aktivnosti pa će tako županija provoditi komponentu uspostave sustava besplatnog pristupa internetu na lokacijama kulturnih dobara uključenih u projekt. DUNEA, osim što će operativno voditi provedbu projekta, bit će zadužena i za komponentu digitalnog pristupa kulturnoj baštini, odnosno dostupnost putem pametne kartice i mobilne aplikacije.

U Gradu Korčuli predviđena je obnova vrlo vrijednog kulturnog dobra, palače Ismaeli-Gabrielis, u kojoj je smješten Muzej grada Korčule, u Dubrovačkom primorju projektom je predviđena obnova župne kuće u kojoj će se uspostaviti zavičajna kuća Dubrovačkog primorja, u Smokvici će se izgraditi Muzej zlata i srebra Smokvice, a na Mljetu obnoviti „austrijski put“ i uspostaviti tematska staza Babinog polja. Kao partner na projektu sudjeluje i Korčulanska razvojna agencija KORA, koja će provesti istraživanje o životu u staroj gradskoj jezgri Korčule te potencijalima njezina razvoja, a po završenom istraživanju, u okviru projektnih aktivnosti, predviđeno je i izdavanje knjige na ovu temu. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku zadužen je za komponentu aktivnosti koja se odnosi na istraživanje s ciljem stvaranja novog turističkog proizvoda te kasniju provedbu edukacija za dionike u turizmu. Hrvatski restauratorski zavod putem projekta opremit će laboratorij za konzervatorsko-restauratorska istraživanja te provesti istraživanja na kulturnim dobrima uključenima u projekt.

Za komponentu promidžbe projektnih rezultata, odnosno nove turističke ponude nastale kao rezultat projektnih aktivnosti, zadužena je Turistička zajednica županije, koja će projekt predstaviti na turističkim sajmovima u Londonu, Parizu i Berlinu. U projekt su, kao partneri, uključeni i privatni poduzetnici – Obrt za restauriranje namještaja Depolo iz Korčule te putnička agencija Dominium travel iz Dubrovnika. Projekt će početi 1. siječnja 2017., a prvi radovi mogu se očekivati unutar šest mjeseci.

Izvor: Ministarstvo kulture

Go to top