chapter02.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (23. 3. 2018. - NN 28/18) za radno mjesto referenta za pomoćne poslove u Službi za arheološku baštinu, mjesto rada Rijeka, objavljujemo konačnu rang-listu kandidata.

Rang-lista (PDF)

Go to top