chapter07.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 30. siječnja 2019. godine - NN 11/19) za radno mjesto pod rednim brojem: 1. KONZERVATOR-RESTAURATOR – dva izvršitelja (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Dubrovnik za potrebe provedbe ugovora o provođenju mjera zaštite i izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova na dokumentima i drugom arhivskom gradivu iz perioda Dubrovačke republike.

INTERVJU/PROVJERA ZNANJA održat će se dana 25. veljače 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Batahovina bb, Mokošica.

Poziv (PDF)

Go to top