chapter04.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem 4, suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik, pisana provjera znanja održat će se dana 10. lipnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Batahovina bb, Mokošica.

Poziv (PDF)

Go to top