chapter03.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem: 1. konzervator-restaurator, 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom najduže do 5. studenog 2019. godine zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Dubrovnik za potrebe provedbe ugovora o provođenju mjera zaštite i izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova na dokumentima i drugom arhivskom gradivu iz perioda Dubrovačke republike, objavljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)

Go to top