chapter04.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 4. travnja 2018. godine - NN 31/18) za radno mjesto pod rednim brojem 2. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za tekstil, papir i kožu, Služba za pokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje u trajanju od 60 minuta održat će se 25. travnja 2018. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Detaljan poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 4. travnja 2018. godine - NN 31/18) za radno mjesto pod rednim brojem 1. konzervator kemičar - 1 izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju, Zajednička stručna služba - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje u trajanju od 60 minuta održat će se 24. travnja 2018. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Detaljan poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (23. 3. 2018. - NN 28/18) Hrvatski restauratorski zavod poziva na razgovor kandidate za radno mjesto konzervatora-restauratora. Razgovor će se održati 17. travnja 2018. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Rijeci, Užarska 26, s početkom u 9,00 sati.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (23. 3. 2018. - NN 28/18) Hrvatski restauratorski zavod poziva na razgovor kandidate za radno mjesto referenta za pomoćne poslove. Razgovor će se održati 17. travnja 2018. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Rijeci, Užarska 26, s početkom u 10,00 sati.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (23. 3. 2018. - NN 28/18) Hrvatski restauratorski zavod poziva na razgovor kandidate za radno mjesto konzervatora arheologa. Razgovor će se održati 16. travnja 2018. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Juršićima, Juršići 7, s početkom u 9,00 sati.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 7. ožujka 2018. godine (NN 23/18) za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba I, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (7. 3. 2018. - NN 23/18) za radno mjesto domara u Odsjeku za opće tehničke poslove, Odjel za zaštitu na radu i opće tehničke poslove, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, objavljujemo konačnu rang-listu kandidata.

Rang-lista (PDF)


Obustavlja se postupak javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom restauratorskom zavodu (7. 3. 2018. - NN 23/18) za radno mjesto poslovnog tajnika.

Odluka (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Konzervator kemičar - 1 izvršitelj u Prirodoslovnom laboratoriju, Zajednička stručna služba, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb.
  2. Suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj u Odjelu za tekstil, papir i kožu, Služba za pokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 12. 4. 2018. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (7. 3. 2018. - NN 23/18), Hrvatski restauratorski zavod poziva na testiranje kandidate za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba I.

Pisano testiranje održat će se 6. travnja 2018. godine u 10 sati na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb. Nakon pisane provjere znanja, s kandidatima koji prođu bodovni prag bit će proveden intervju.

Poziv na testiranje (PDF)

Go to top