chapter02.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 4. srpnja 2018. godine - NN 127/18) za radno mjesto pod rednim brojem: 2. stručni suradnik za arhivske poslove – 1 izvršitelj (m/ž) u Arhivu, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, objavljujemo inicijale prezimena i imena, godinu rođenja i broj bodova kandidata koji su pristupili testiranju 31. srpnja 2018. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb:

  1. A.I. (1988.) ukupan broj bodova 41 / 44
  2. H.T. (1991.) ukupan broj bodova 25 / 44
  3. V.A. (1987.) ukupan broj bodova 32 / 44

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 4. srpnja 2018. godine - NN 127/18) za radno mjesto stručnog suradnika za arhivske poslove - 1 izvršitelj (m/ž) u Arhivu, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje održat će se dana 31. srpnja 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 4. srpnja 2018. godine - NN 59/18) za radno mjesto pod rednim brojem 4. konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci - zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Dubrovnik.

Intervju će se održati dana 26. srpnja 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Dubrovniku, Mokošica, Ljetnikovac Stay, Batahovina bb s početkom u 9,00 sati.

Poziva se sljedeći kandidai s navedenim inicijalima prezimena i imena i godinom rođenja da pristupi intervjuu: J. M. 1985.

Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po dolasku na intervju od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Ukoliko kandidat ne može dokazati identitet ne može pristupiti intervjuu.

Odsjek za kadrovske poslove, 4693-864

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 4. srpnja 2018. godine - NN 59/18) za radno mjesto pod rednim brojem 5. konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci - zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Dubrovnik. a najduže do 4. ožujka 2019. godine.

Intervju će se održati dana 26. srpnja 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Dubrovniku, Mokošica, Ljetnikovac Stay, Batahovina bb s početkom u 9,00 sati.

Poziva se sljedeći kandidati s navedenim inicijalima prezimena i imena i godinom rođenja da pristupi intervjuu : LJ. M. 1991.

Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po dolasku na intervju od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Ukoliko kandidat ne može dokazati identitet ne može pristupiti intervjuu.

Odsjek za kadrovske poslove, 4693-864

Poziv (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Ludbreg, Služba za odjele izvan Zagreba 1, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Ludbreg.
  2. Stručni suradnik za arhivske poslove - 1 izvršitelj (m/ž) u Arhivu, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.
  3. Viši stručni savjetnik za pravne poslove - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.
  4. Konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci - zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Dubrovnik.
  5. Konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci - zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Dubrovnik. a najduže do 4. ožujka 2019. godine.

Rok prijave na natječaj je 12. 7. 2018. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 18. svibnja 2018. godine - NN 46/18) za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba I, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Osijek, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 18. svibnja 2018. godine - NN 46/18) za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba I, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom od šest mjeseci, mjesto rada Osijek, pisano testiranje održat će se dana 19. lipnja 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (18. 5. 2018. - NN 46/18) Hrvatski restauratorski zavod poziva na razgovor kandidate za radno mjesto restauratora-tehničara u Odjelu za kamenu plastiku, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca, mjesto rada Zagreb.

Razgovor će se održati dana 12. lipnja 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Nike Grškovića 23, s početkom u 10,00 sati.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (9. 5. 2018. - NN 42/18) Hrvatski restauratorski zavod poziva na razgovor kandidate za radno mjesto konzervatora-restauratora u Restauratorskom odjelu Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba II.

Razgovor će se održati dana 4. lipnja 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Dubrovniku, Mokošica, Ljetnikovac Stay, Batahovina bb s početkom u 10,00 sati.

Poziv (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba I, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Osijek.
  2. Restaurator tehničar - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kamen, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 28. 5. 2018. godine.

Tekst natječaja (PDF)

Go to top