chapter10.jpg

Članovi Stručnog vijeća Hrvatskoga restauratorskog zavoda:

  • dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda
  • dr. sc. Višnja Bralić, pomoćnica ravnatelja za pokretnu baštinu
  • Biserka Mataković, dipl. oec., pomoćnica ravnatelja za financijske i pravno-administrativne poslove
  • Suzana Purišić, pomoćnica ravnatelja za Zajedničku stručnu službu
  • Blanda Matica, pomoćnica ravnatelja za nepokretnu baštinu
  • Boris Mostarčić, dipl. ing. arh., pročelnik Službe za nepokretnu baštinu
  • dr. sc. Ana Azinović Bebek, pomoćnica ravnatelja za arheološku baštinu
  • Anđelko Pedišić, pročelnik Službe za odjele izvan Zagreba I
  • Ivana Svedružić Šeparović, pročelnica Službe za odjele izvan Zagreba II
  • Dubravka Torjanac, dipl. iur., pročelnica Službe za nabavu i opće tehničke poslove

Sjednice Stručnog vijeća Zavoda:

Go to top