chapter06.jpg

U skladu s Pravilnikom o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja kandidat koji podnosi zahtjev za dodjelu viših stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj struci prilaže dokumente navedene u nastavku.

U skladu s čl. 7., čl. 8., čl. 9. i čl. 10, a prema čl. 27. Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja, te s izmjenama i dopunama pravilnika (NN 59/09, 117/12 i 57/13), kandidat koji podnosi zahtjev za dodjelu viših stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj struci prilaže slijedeće dokumente:

 1. životopis
 2. bibliografiju objavljenih radova
 3. popis konzervatorsko-restauratorskih radova sa sažetim opisom (osnovni podaci o kulturnom dobru; sažeti opis radova koje je kandidat na njemu izveo treba sadržavati osnovno obrazloženje konzervatorsko-restauratorskog pristupa, vrstu i obim radova - do 900 znakova po predmetu/objektu)
 4. obrazac Potvrda o obavljenim konzervatorskim / konzervatorsko-restauratorskim radovima u HRZ-u (DOC: 133 KB)
 5. dokaze o ispunjavanju traženih količinskih kriterija (odnosi se na izbor radova kojima se dokazuje ispunjavanje minimalnih količinskih kriterija) sukladno stručnim i znanstvenim kriterijima koje navodi Pravilnik.
  Pojašnjenje:
  • dokaze je potrebno razvrstati i imenovati po navedenim tablicama npr. konzervatorsko restauratorski radovi 1.3.ili publikacije i izložbe 5.5.
  • potrebno je navesti za koju se užu specijalnost pojedini rad prijavljuje i priložiti cjelovitu dokumentaciju upotpunjenu fotografskim i grafičkim prilozima
  • za publikacije je potrebno priložiti fotokopije članaka ili internet adresu na kojoj je rad objavljen
  • za izložbe u segmentu prezentacije radova potrebno je priložiti fotokopiju popratnog tiskanog materijala, a ako se radi o sudjelovanju na velikim izložbama prilaže se fotokopija vlastitog restauratorskog doprinosa iz kojeg je vidljiv opseg učešća u projektu
  • za objavljene knjige priložiti bibliografsku jedinicu i dostaviti primjerak knjige biblioteci Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH u Zagrebu
  • za izlaganje je potrebno priložiti tekst, odnosno program i sažetke predavanja
  • za stručno usavršavanje potrebno je priložiti potvrde o uspješno završenom programu, radionici, tečaju itd.
  • za dokumentacijsku i stručnu organizacijsku i savjetodavnu djelatnost potrebno je priložiti sažetke objavljenih radova po pojedinim područjima i temama
 6. ako kandidat ima akademski stupanj doktora ili magistra znanosti prilaže sažetak disertacije ili magistarskog rada s potpunim bibliografskim podacima.
Go to top