chapter09.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 8. ožujka 2019. godine - NN 23/19) za radno mjesto pod rednim brojem: 1. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zidno slikarstvo i mozaik, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Rijeka, pozivamo kandidate na pisano testiranje u trajanju od 60 minuta koje će se održai 9. travnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)

Go to top