chapter09.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. kolovoza 2018. godine - NN 74/18) za radno mjesto stručnog suradnika za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju, Ured ravnatelja - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci za potrebe provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje održat će se dana 2. listopada 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

1) Suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kamenu plastiku, Restauratorski odjel Split, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Split,

2) Stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove - financijska kontrola i likvidatura dokumenata - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 1. listopada 2018.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 4. srpnja 2018. godine - NN 59/18) za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora u Restauratorskom odjelu Ludbreg, Služba za odjele izvan Zagreba 1, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Ludbreg, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana  4. srpnja 2018. godine - NN 59/18) za radno mjesto suradnika  konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu  Ludbreg, Služba za odjele izvan Zagreba 1, rad na neodređeno vrijeme s punim  radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada  Ludbreg, pisano testiranje održat će se dana 10. rujna 2018. godine na adresi  Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (4. 7. 2018. - NN 127/18) Hrvatski restauratorski zavod poziva na razgovor kandidate za radno mjesto višeg stručnog savjetnika za pravne poslove.

Razgovor i provjera znanja će se održati dana 22. kolovoza 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Nike Grškovića 23, prema rasporedu u prilogu.

Poziv (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Zamjenik ravnatelja - 1 izvršitelj (m/ž) u Uredu ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda (u daljnjem tekstu: Zavod), rad na određeno vrijeme na četiri godine s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb,
  2. Stručni suradnik za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju, Ured ravnatelja - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci za potrebe provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, mjesto rada Zagreb

Rok prijave na natječaj za zamjenika ravnatelja je 31. 8. 2018. godine, a za stručnog suradnika za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju 26. 8. 2018. godine.

Tekst natječaja za mjesto zamjenika ravnatelja (PDF)

Tekst natječaja za mjesto stručnog suradnika (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 4. srpnja 2018. godine - NN 127/18) za radno mjesto pod rednim brojem: 2. stručni suradnik za arhivske poslove – 1 izvršitelj (m/ž) u Arhivu, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, objavljujemo inicijale prezimena i imena, godinu rođenja i broj bodova kandidata koji su pristupili testiranju 31. srpnja 2018. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb:

  1. A.I. (1988.) ukupan broj bodova 41 / 44
  2. H.T. (1991.) ukupan broj bodova 25 / 44
  3. V.A. (1987.) ukupan broj bodova 32 / 44

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 4. srpnja 2018. godine - NN 127/18) za radno mjesto stručnog suradnika za arhivske poslove - 1 izvršitelj (m/ž) u Arhivu, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje održat će se dana 31. srpnja 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 4. srpnja 2018. godine - NN 59/18) za radno mjesto pod rednim brojem 4. konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci - zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Dubrovnik.

Intervju će se održati dana 26. srpnja 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Dubrovniku, Mokošica, Ljetnikovac Stay, Batahovina bb s početkom u 9,00 sati.

Poziva se sljedeći kandidai s navedenim inicijalima prezimena i imena i godinom rođenja da pristupi intervjuu: J. M. 1985.

Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po dolasku na intervju od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Ukoliko kandidat ne može dokazati identitet ne može pristupiti intervjuu.

Odsjek za kadrovske poslove, 4693-864

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 4. srpnja 2018. godine - NN 59/18) za radno mjesto pod rednim brojem 5. konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci - zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Dubrovnik. a najduže do 4. ožujka 2019. godine.

Intervju će se održati dana 26. srpnja 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Dubrovniku, Mokošica, Ljetnikovac Stay, Batahovina bb s početkom u 9,00 sati.

Poziva se sljedeći kandidati s navedenim inicijalima prezimena i imena i godinom rođenja da pristupi intervjuu : LJ. M. 1991.

Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po dolasku na intervju od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Ukoliko kandidat ne može dokazati identitet ne može pristupiti intervjuu.

Odsjek za kadrovske poslove, 4693-864

Poziv (PDF)

Go to top